Hải Dương: Chuyển đổi mục đích sử dụng 11,68 ha đất trồng lúa

Thủ tướng Chính phủ cho phép Hải Dương chuyển đổi mục đích sử dụng 11,68 ha đất trồng lúa.
Hải Dương: Chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thanh Miện Hải Dương: Phê duyệt nhiều dự án khu dân cư Hải Dương: Nhiều dự án được phê duyệt

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 1610/TTg-NN về việc cho phép UBND tỉnh Hải Dương quyết định chuyển mục đích sử dụng 11,68 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Hải Dương: Chuyển đổi mục đích sử dụng 11,68 ha đất trồng lúa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13.4.2015, Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11.7.2017 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương triển khai, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công; không làm thất thoát tài sản nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Hoàng Duy (T/H)
Xem phiên bản mobile