Hải Dương chi viện Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19

215 giáo viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương tình nguyện đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau khi đến nơi, các giáo viên, sinh viên lập tức bắt tay vào công việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại xã Vân Trung và xã Quang Châu huyện Việt Yên.
Bắc Giang giãn cách xã hội thêm 2 huyện để phòng, chống dịch Covid-19 Bắc Giang cách ly tập trung tất cả các lao động làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam Bắc Giang: Dừng hoạt động các doanh nghiệp không đủ điều kiện phòng, chống dịch 200 y bác sĩ Quảng Ninh đến KCN Quang Châu - Bắc Giang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Hôm nay, tỉnh Hải Dương cử đoàn nhân viên y tế tình nguyện đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. Đoàn gồm 215 người là giáo viên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Hải Dương là tỉnh thứ hai sau Quảng Ninh cử đoàn nhân viên y tế đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19.

Hải Dương chi viện Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19
Lễ ra quân chi viện tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19 của Đoàn nhân viên Y tế trường Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

Ngay sau khi tới tỉnh Bắc Giang và ổn định đội ngũ, đoàn Y tế Hải Dương đã nhận nhiệm vụ và triển khai ngay lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng tại 2 xã Quang Châu và Vân Trung, huyện Việt Yên.

Hải Dương chi viện Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn nhân viên y tế tình nguyện của tỉnh Hải Dương tới Bắc Giang hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Tỉnh Hải Dương cử giáo viên và sinh viên sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đến chi viện cho tỉnh Bắc Giang vì họ là những giáo viên, sinh viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức về xét nghiệm, có kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chống dịch Covid-19 bùng phát trước đây ở tỉnh Hải Dương.

Hải Dương chi viện Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19
Ngay sau khi ổn định đội ngũ, Đoàn nhân viên y tế tình nguyện của tỉnh Hải Dương đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại 2 xã Quang Châu và Vân Trung, huyện Việt Yên
Doãn Trung
Xem phiên bản mobile