Hải Dương: Chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng nhiều khu dân cư mới

Nhiều khu dân cư mới được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng trong tháng 11/2020.
Hải Dương: Chuyển đổi mục đích sử dụng 11,68 ha đất trồng lúa Hải Dương: Chấp thuận đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thanh Miện Hải Dương: Phê duyệt nhiều dự án khu dân cư

Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã có 4 quyết định về việc chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng), Khu dân cư mới trung tâm xã Bình Xuyên (huyện Bình Giang), Khu dân cư mới thôn Lạc Thượng, xã Thống Kênh (huyện Gia Lộc) và Khu dân cư mới xã Văn Tố (huyện Tứ Kỳ).

Hải Dương: Chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng nhiều khu dân cư mới
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Khu dân cư mới xã Cẩm Văn sẽ được UBND huyện Cẩm Giàng tổ chức nghiên cứu, khảo sát lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 với quy mô khoảng 28 ha.

UBND huyện Bình Giang sẽ tổ chức nghiên cứu, khảo sát lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới trung tâm xã Bình Xuyên, tỷ lệ 1/500 với diện tích khoảng 8,81 ha.

UBND huyện Gia Lộc sẽ tổ chức nghiên cứu, khảo sát lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thôn Lạc Thượng, xã Thống Kênh, tỷ lệ 1/500 với diện tích khoảng 9,74 ha.

UBND huyện Tứ Kỳ tổ chức nghiên cứu, khảo sát lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Văn Tố, tỷ lệ 1/500 với diện tích khoảng 35,20 ha.

Kinh phí lập Quy hoạch chi tiết xây dựng đối với các khu dân cư nêu trên được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của 4 huyện hoặc do 4 huyện kêu gọi từ các tổ chức, cá nhân tài trợ; việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch chi tiết xây dựng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định khác có liên quan.

Sau khi Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hoàng Duy (t/h)
Xem phiên bản mobile