Hải Dương: Bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở Chí Linh

Đồng chí Phương Quốc Luyện, Bí thư Thành đoàn khóa XXI được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Chí Linh (Hải Dương) khoá XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu 100%.
Hải Dương: Chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà Hải Dương: Bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ SEA Games 31 Thu hồi gần 800 triệu đồng tiền thuế của công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hải Dương

Trong hai ngày 24 và 25/4, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Chí Linh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Hoàng Quốc Thưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh; đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương; các đồng chí lãnh đạo các Ban xây Đảng của Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ Chí Linh.

Hải Dương: Bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở Chí Linh
Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng cờ cho Thành đoàn Chí Linh.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi TP Chí Linh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Chí Linh, khóa XXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong công tác tập hợp đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên lập thân lập nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đoàn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Chí Linh khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo”, Đại hội xác định 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2022 - 2027: Tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số, Đề án xây dựng thành phố thông minh; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; Đẩy mạnh phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.

Đại hội đã xác định 11 chỉ tiêu cơ bản thể hiện rõ vai trò, tinh thần xung kích đi đầu của thanh niên gắn với nhiệm vụ đột phá như: phấn đấu 80% đoàn viên tiếp cận sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; có từ 2 - 3 hoạt động mô hình chuyển đổi số trong công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi; mỗi năm, có từ 1 - 2 công trình thanh niên cấp thanh phố; hàng năm giới thiệu việc làm cho 1.500 - 1.800 thanh niên và lao động trẻ; trên 82% đoàn viên thanh niên có mặt tại địa phương tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn, Hội LHTN…

Hải Dương: Bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở Chí Linh
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Chí Linh đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đồng thời tiến hành lấy ý kiến về nhân sự và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Đồng chí Phương Quốc Luyện, Bí thư Thành đoàn khóa XXI được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Chí Linh khoá XXII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với số phiếu 100%.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Hải Dương: Bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở Chí Linh
Các đại biểu biểu quyết thông qua đề cử nhân sự để bầu trực tiếp Bí thư Thành đoàn tại Đại hội.

Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Chí Linh vinh dự được nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối địa bàn dân cư, nhiệm kỳ 2017 - 2022” của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hải Dương trao tặng.

Hải Dương: Bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở Chí Linh
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khoá mới.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tổ chức tốt Đại hội Đoàn cấp huyện tại các địa phương còn lại của tỉnh trong thời gian tới, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

PV
Xem phiên bản mobile