Hai doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Kho vận và dịch vụ thương mại và Công ty CP Xi măng X18.
Hai cá nhân bị xử phạt vi phạm chứng khoán Tổng giám đốc Công ty May mặc Bình Dương 'qua mặt' Sở Giao dịch chứng khoán

Theo đó, ngày 21/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 813/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Kho vận và dịch vụ thương mại với số tiền 300.000.000 đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, Công ty CP Kho vận và dịch vụ thương mại còn bị phạt tiền 50.000.000 đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2017, 2018; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2017, 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018, 2019.

Tổng cộng mức phạt tiền đối với Công ty CP Kho vận và dịch vụ thương mại là 350.000.000 đồng.

Cùng ngày, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xi măng X18 (địa chỉ: xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) số tiền 60.000.000 đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty CP Xi măng X18 công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017, năm 2018 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hậu Lộc
Xem phiên bản mobile