Hai cổ đông lớn của MST và ATG vi phạm báo cáo mua bán cổ phiếu

Hai cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư MST (mã CK: MST) và Công ty Cổ phần An Trường An (mã CK: ATG) vừa bị phạt do vi phạm báo cáo mua bán cổ phiếu.
Ủy ban Chứng khoán xử lý thêm một cá nhân thao túng cổ phiếu Một cá nhân bị phạt nặng do thao túng cổ phiếu Tập đoàn Thành Nam

Ngày 30/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Phương Mai số tiền 70 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Theo đó, ngày 20/8/2021, bà Lê Phương Mai - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần An Trường An (mã CK: ATG) đã mua 798.200 cổ phiếu ATG dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 5,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG.

Tiếp theo, ngày 11/3/2022, bà Mai đã bán 698.200 cổ phiếu ATG dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,57% xuống 0,98% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG.

Tuy nhiên, đến ngày 7/4/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Mai đối với cổ phiếu ATG.

Hai cổ đông lớn của MST và ATG vi phạm báo cáo mua bán cổ phiếu
Một phiên Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư MST. (Ảnh: MST)

Cùng ngày 30/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tạ Thị Dinh số tiền 70 triệu đồng do không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn và khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Bà Tạ Thị Dinh bị phạt thêm 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cụ thể, ngày 27/7/2021, bà Tạ Thị Dinh – cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư MST (mã CK: MST) đã bán 366.700 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,13% xuống 4,57% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST.

Ngày 20/12/2021, bà Dinh đã mua 888.600 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 4,57% lên 5,88% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST. Ngày 21/12/2021, bà Dinh tiếp tục mua 111.400 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 5,88% lên 6,04% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST.

Tuy nhiên đến ngày 7/4/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Dinh đối với cổ phiếu MST.

Hậu Lộc
Phiên bản di động