Hai chính sách có hiệu lực từ hôm nay 26/2

Từ hôm nay 26/2/2021 Thông tư về hồ sơ nuôi con nuôi và xếp lương viên chức quản lý bảo vệ rừng sẽ chính thức có hiệu lực. Trước đó, từ 1/2/2021 đến nay, 4 chính sách nổi bật đã có hiệu lực.
12 chính sách, quy định nổi bật có hiệu lực từ 1/1/2021 Từ tháng 11/2020: Phi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế phạt cao nhất 200 triệu đồng Ngoại tình có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Hai chính sách có hiệu lực từ hôm nay 26/2

Viên chức khuyến nông, bảo vệ rừng có hệ số lương cao nhất là 6,38

Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng được quy định tại Thông tư số18/2020/TT-BNNPTNT.

Theo đó, các đối tượng viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng được xếp lương theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này:

- Khuyến nông viên chính, quản lý bảo vệ rừng viên chính: Có hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 từ 4,0 - 6,38.

- Khuyến nông viên, quản lý bảo vệ rừng viên: Có hệ số lương của viên chức loại A1 từ 2,34 - 4,98.

- Kỹ thuật viên khuyến nông, kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng: Có hệ số lương của viên chức loại B từ 1,86 - 4,06.

Cụ thể theo bảng dưới đây:

chinh sach moi co hieu luc 26/02/2021

Giấy tờ nuôi con nuôi đã bị tẩy xóa không được cấp cho người dân

Việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi được Bộ Tư pháp hướng dẫn tại Thông tư số 10/2020/TT-BTP.

Cụ thể, khoản 1 Điều 6 Thông tư này quy định về sửa chữa sai sót khi ghi sổ đăng ký nuôi con nuôi và giấy tờ nuôi con nuôi nêu rõ: Trong quá trình đăng ký nuôi con nuôi, nếu có sai sót trên giấy tờ nuôi con nuôi thì người làm công tác đăng ký nuôi con nuôi phải hủy bỏ giấy tờ đó và ghi giấy tờ mới, không cấp cho người dân giấy tờ nuôi con nuôi đã bị sửa chữa.

Theo đó, nếu có sai sót trong quá trình đăng ký nuôi con nuôi thì phải gạch ngang phần sai sót, ghi sang bên cạnh hoặc lên phía trên, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa và viết đè lên chỗ đã tẩy xóa.

Riêng sai sót bỏ trống trang sổ thì phải gạch chéo trang bỏ trống. Và ghi rõ nội dung sửa chữa sai sót; ngày, tháng, năm sửa; người làm công tác đăng ký nuôi con nuôi ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên trong cột ghi chú của sổ đăng ký nuôi con nuôi.

Đặc biệt, người làm công tác đăng ký nuôi con nuôi không được tự ý tẩy xóa, sửa chữa, bổ sung làm sai lệch nội dung đã ghi trong giấy tờ nuôi con nuôi và sổ đăng ký nuôi con nuôi.

Đồng thời, thực hiện cải chính trong trường hợp nếu phát hiện có sai sót thông tin trong sổ hoặc giấy tờ nuôi con nuôi do lỗi của người đi đăng ký nuôi con nuôi hoặc của cơ quan đăng ký nuôi con nuôi sau khi kết thúc quá trình đăng ký nuôi con nuôi.

Hai chính sách có hiệu lực từ hôm nay 26/2
Chính sách có hiệu lực

Trước đó, 4 chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 2/2021

Xây dựng tạm được cấp quyền sở hữu nhà ở

Nội dung đáng chú ý này được đề cập tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 8/2/2021.

Căn cứ khoản 14 Điều 1 Nghị định 148/2020, hộ gia đình, cá nhân trong nước được cấp giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Như vậy, so với quy định cũ tại khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014, Nghị định mới đã công nhận cả giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn (xây dựng tạm).

Ngoài ra, Nghị định này còn một số nội dung nổi bật khác như: Được làm thủ tục cấp Sổ đỏ nhanh, tại nhà; Thêm cơ quan được quyền nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại Sổ đỏ là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai…

Bỏ quy định cấm ca sĩ hát “nhép”

Đây là một trong những nội dung nổi bật tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Cụ thể, Điều 3 Nghị định 144/2020 đã bỏ quy định cấm sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn tại Nghị định 79/2012/NĐ-CP.

Quy định này có hiệu lực từ 1/2/2021.

Ngân hàng phát hành thẻ chip thay cho thẻ từ

Cụ thể, từ 31/3/2021, các Tổ chức phát hành thẻ thực hiện phát hành thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Ngoài ra, lùi thời hạn yêu cầu 100% ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại Việt Nam của Tổ chức thanh toán thẻ phải tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa đến ngày 31/12/2021 thay vì ngày 31/12/2020 như quy định cũ.

Như vậy, từ 31/3/2021, các ngân hàng dừng phát hành thẻ từ ATM, thay vào đó sẽ phát hành thẻ chip.

Nội dung Thông tư 22/2020/TT-NHNN trên có hiệu lực từ 16/2/2021.

Viên chức dôi dư bị tinh giản biên chế khi chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công

Theo Điều 37 Nghị định 150/2020/NĐ-CP, tại thời điểm xác định giá trị mà đơn vị sự nghiệp công lập không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động thì các đối tượng làm việc tại đây được hưởng chính sách:

- Viên chức, viên chức quản lý: Hưởng chính sách tinh giản biên chế.

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: Hưởng chính sách với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định 150/2020 có hiệu lực từ ngày 15/2/2021.

Hoa Thành
Xem phiên bản mobile