Hà Nội yêu cầu đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành Văn bản số 2846/UBND-KGVX đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Đảm bảo khám chữa bệnh, phòng dịch COVID-19 dịp Quốc khánh 2/9 Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo TP Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 Giám sát sự xuất hiện các biến thể mới của COVID-19

Theo đó, để tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ quay trở lại, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn quản lý.

Trong đó, các đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vắc xin phòng COVID 19 cho các đối tượng trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP; Sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID 19 được phân bổ, tránh lãng phí.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cấp chính quyền trên địa bàn đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người. Các quận, huyện tiếp tục khẩn trương tổ chức nhiều hình thức tiềm chủng như điểm tiêm cố định, điểm tiêm lưu động tại các khu công nghiệp, trường học... làm tăng khả năng tiếp cận của người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho người dân từ 5 tuổi trở lên để bảo đảm mục tiêu đề ra.

Cùng với đó, các địa phương chỉ đạo rà soát, cập nhật kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo hướng dẫn của ngành y tế để sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở. Các quận, huyện kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại...

UBND TP cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Sở Y tế căn cứ kết quả rà soát đối tượng, dự trù nhu cầu sử dụng vắc xin của các quận, huyện, thị xã và các lực lượng liên quan, báo cáo Bộ Y tế và xây dựng kế hoạch tiếp nhận, phân bố vắc xin phỏng COVID-19 kịp thời, khoa học, không để xảy ra tình trạng thiếu vắc xin, đồng thời tránh tình trạng lãng phí, hủy bỏ vắc xin do hết hạn.

Sở cũng cần tăng cường giám sát, đôn đốc các địa phương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; Theo dõi kết quả, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời hỗ trợ, bảo cáo Bộ Y tế, UBND TP để tháo gỡ các khó khăn, chỉ đạo, nhắc nhở, phê bình các đơn vị không đảm bảo tiến độ.

Sở Y tế chủ động đánh giá tình hình dịch, mức độ nguy cơ, dự báo diễn biến để xây dựng kịch bản hướng dẫn các đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra...

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo, đài TTP, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch. Sở cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, đồng thời cung cấp tới người dân các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các Sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 755/CĐ-TTg; Công văn số 4619/BYT DP ngày 25/8/2022 của Bộ Y tế, trong đó tập trung vào công tác tiêm vắc xin theo dùng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chỉ đạo MTTQ các cấp, các hội, đoàn thể thành viên tăng cường công tác truyền thông, vận động Nhân dân và phối hợp với chính quyền các cấp, ngành y tế thực hiện các biện pháp phòng phòng, chống dịch COVID-19.

Hạnh Nguyên
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile