Hà Nội: Xử lý nghiêm lái xe máy không đội mũ bảo hiểm

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
ha noi xu ly nghiem lai xe may khong doi mu bao hiem

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong nội bộ cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn Thủ đô; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra công vụ, phê bình, kiểm điểm, hạ điểm thi đua đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về giao thông.

Giao Công an Thành phố: Xây dựng văn bản của thường trực Ban Chỉ đạo 197 Thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan, Ban Chỉ đạo 197 các quận, huyện, thị xã tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm TT-ATGT nói chung và các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố nói riêng.

Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn Thủ đô chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; lựa chọn các hình thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú phù hợp từng nhóm đối tượng, như: Thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động, cán bộ, công chức nhà nước....

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về việc không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật; trong đó, chủ động phân loại tính chất địa bàn, như: Nội thành, ngoại thành, nông thôn,... phân loại cụ thể đối với từng nhóm đối tượng.

Quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm; xác định người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiện đang công tác tại các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội thuộc thành phố Hà Nội thì thông tin đến Thủ trưởng các đơn vị chủ quản để có hình thức phê bình, kiểm điểm theo quy định của pháp luật.

Duy Tân
Xem phiên bản mobile