Hà Nội xây dựng đề án điều chỉnh học phí

Đó là một trong những nội dung được tập thể UBND TP thống nhất tại phiên họp tập thể vừa diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh "cò" thổi giá nhà ở xã hội Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Sẽ có giải pháp cho giáo viên tại Sóc Sơn UBND TP Hà Nội chỉ đạo "nóng" vụ hàng trăm giáo viên Sóc Sơn kêu cứu

Phiên họp ngày 17/4 đã xem xét, quyết định 9 nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của UBND thành phố.

Theo đó, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, tập thể UBND thành phố đã thống nhất thông qua 3 nội dung: Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm tại khu vực 8 tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân và khu vực tổ dân phố số 28 - tập thể Bệnh viện 19-8; Quyết định ban hành Quy chế xét, công nhận công trình chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành Quy chế xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”.

Đối với 6 nội dung khác, tập thể UBND thành phố thống nhất như sau:

Việc ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã :Tập thể UBND thành phố thống nhất xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 6-9-2010 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương ở các sở, ban, ngành quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các Ủy viên UBND thành phố, hoàn thiện dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy, nêu rõ Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị quyết định bổ nhiệm đối với cấp phó đơn vị trực thuộc và tương đương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, trong đó tập trung vào việc thực hiện các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm; thực hiện đúng trình tự, thủ tục bổ nhiệm.

Đề án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng thành quận vào năm 2020: Với phương án chuyển nguyên trạng huyện Đan Phượng thành quận, các xã, thị trấn của huyện thành các phường, dự thảo đề án đã bám sát các tiêu chí của quận, của phường được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xác định định hướng, giải pháp đầu tư xây dựng từ huyện lên quận và từ xã, thị trấn lên phường vào năm 2020: Tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị, quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, hoàn thiện các tiêu chí về phát triển kinh tế - xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng.

Đối với 7/27 tiêu chí chưa đạt, tập thể UBND thành phố đề nghị UBND huyện Đan Phượng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng nhóm vấn đề; phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tập trung sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần chỉ đạo của trung ương, thành phố.

UBND thành phố giao Sở Công Thương phối hợp với UBND huyện Đan Phượng lên phương án đầu tư xây dựng, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn; tăng cường rà soát, tuyệt đối không để phát sinh công trình vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng nhà ở trên đất nhà xưởng; Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Hà Nội nghiên cứu, xem xét đề xuất thành phố bổ sung, điều tiết kinh phí để thực hiện đầu tư xây dựng huyện lên quận; UBND huyện Đan Phượng phối hợp Sở Nội vụ hoàn thiện đề án, báo cáo Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 30/4/2019.

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020: Ngày 5-7-2018, HĐND thành phố đã họp thông qua và ban hành Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

HĐND thành phố giao UBND thành phố trình HĐND thành phố mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí hằng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định; đến năm học 2020-2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

Năm học 2018-2019, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao) đã thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND. Các đơn vị sử dụng 40% tổng số thu học phí để chi cải cách tiền lương, kinh phí còn lại (60% nguồn thu học phí) để chi phục vụ dạy và học còn rất hạn hẹp.

Hà Nội có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân của cả nước và là thành phố có mức thu nhập đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ ba của cả nước. Tuy nhiên, mức thu học phí hiện nay của thành phố (ở một số cấp học, khu vực) thấp hơn một số thành phố trực thuộc trung ương và Đồng bằng sông Hồng nên chưa huy động được nguồn lực đóng góp của người dân cho giáo dục.

Vì vậy, tập thể UBND thành phố thống nhất tính cần thiết của việc xây dựng mức thu học phí năm học 2019-2020 theo lộ trình HĐND thành phố quy định.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện đề án theo phương án 2 (Giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2018-2019 đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh cấp THCS, GDTX cấp THCS; tăng mức thu học phí theo lộ trình đã được HĐND thành phố thông qua đối với các cấp học còn lại); chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố tới các cấp học trên địa bàn thành phố; phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn thông tin rõ chủ trương của thành phố tới các bậc phụ huynh, có sự so sánh mức thu học phí với các tỉnh, thành phố để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện; hoàn thiện dự thảo Nghị quyết báo cáo UBND thành phố trình tại kỳ họp thứ chín HĐND thành phố.

Ban hành Quyết định phân cấp phê duyệt hỗ trợ hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố: Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5-7-2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 5-12-2018 của HĐND thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, tập thể UBND thành phố thống nhất tính cần thiết của việc ban hành Quyết định phân cấp phê duyệt hỗ trợ hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung nhiệm vụ của cấp huyện về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ theo đúng quy định về thủ tục hành chính một cửa; rà soát lại trách nhiệm của Sở trong dự thảo; thuyết minh, làm rõ cơ sở pháp lý về tổng mức đề nghị hỗ trợ đối với dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hoàn thiện dự thảo, trình UBND thành phố phê duyệt.

Kế hoạch cấp nước mùa hè năm 2019: Tập thể UBND thành phố thống nhất dự thảo Kế hoạch cấp nước sạch mùa hè năm 2019 trên địa bàn thành phố; giao Sở Xây dựng hoàn thiện, báo cáo UBND thành phố trình Thường trực Thành ủy phê duyệt để triển khai thực hiện.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng tập trung đôn đốc các đơn vị cấp nước thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình cấp nước sạch tại các khu vực, xác định các khu vực nguồn nước còn thiếu để kịp thời lên phương án cấp bổ sung, không để xảy ra tình trạng mất nước cục bộ; thành lập đoàn công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, tiến hành đóng giếng khoan nước bị nhiễm độc asen, phối hợp với Sở Y tế thực hiện lấy mẫu nước kiểm tra đảm bảo đạt chuẩn; khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ phát triển các mạng cấp nước sạch trên địa bàn; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự án nhà máy nước mặt sông Hồng, khẩn trương lắp đặt thiết bị để đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả; chỉ đạo các đơn vị cấp nước của thành phố tích cực và nghiêm túc phối hợp với Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống đẩy nhanh tiến độ cấp nước sạch đến các hộ dân trong vùng quy hoạch cấp nước.

Kế hoạch thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành năm 2019: Tập thể UBND thành phố thống nhất dự thảo Kế hoạch; giao Sở Xây dựng hoàn thiện, báo cáo UBND thành phố trình Thường trực Thành ủy phê duyệt để triển khai thực hiện.

Về công tác thoát nước mùa mưa, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương cập nhật phần mềm về bản đồ úng ngập của thành phố lên hệ thống điện thoại thông minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi, chủ động phòng tránh các điểm úng ngập khi lưu thông; xây dựng phương án phối hợp, huy động các lực lượng chức năng tổ chức ứng trực, thực hiện ngay các giải pháp cấp bách xử lý úng ngập trong mùa mưa bão, kết hợp đồng bộ việc nạo vét, khơi thông cống rãnh, kênh, mương đảm bảo thoát nước nhanh, không để tồn đọng rác thải; phối hợp với các đơn vị tư vấn xây dựng Đề án thí điểm xử lý ô nhiễm môi trường sông Tô Lịch, báo cáo UBND thành phố.

Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile