Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chủ động rà soát, xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi quản lý. Trong đó, các đơn vị chú trọng chương trình về đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, Hà Nội thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Hà Nội: 99,46% hồ sơ nhập học thành công vào lớp 10 công lập

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2084/UBND-KT về triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.

Theo đó, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nghiên cứu, tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ tinh thần, nội dung của chiến lược trên cho các đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, thẩm quyền quản lý.

Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Hà Nội triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (Ảnh minh họa)

Thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách, nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi quản lý; Trong đó chú trọng chương trình về đào tạo, tư vấn chuyển giao công nghệ ưu tiên để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Bảo đảm bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và Chính phủ về hỗ trợ thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và quan điểm, nguyên tắc về hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các đơn vị ưu tiên bố trí ngân sách cho các hoạt động triển khai thực hiện chiến lược; Trong đó tập trung quan tâm đầu tư cho khoa học, công nghệ, hỗ trợ chuyển giao, phát triển công nghệ trong doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu về chi cho nghiên cứu, phát triển đã đề ra tại chiến lược.

Theo TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile