Hà Nội xác định yếu tố văn hóa và con người là nguồn lực phát triển bền vững

Thành phố xác định yếu tố văn hóa và con người Hà Nội là nguồn lực to lớn, quan trọng mang tính phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.
The Social Dilemma: Mạng xã hội thao túng cuộc sống con người ra sao? Cấu trúc sinh học của con người phù hợp với ăn chay hay ăn mặn? Góc nhìn chuyên gia: "Covid-19 tấn công cơ thể như thế nào"

Chiều 6/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin tại buổi họp báo
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin tại buổi họp báo

Trao đổi một số nội dung báo chí quan tâm tại cuộc họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Văn kiện của Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được chuẩn bị rất kỹ.

Cụ thể, Dự thảo lần hai Báo cáo chính trị được xây dựng trên cơ sở tổng kết 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề và kết quả nghiên cứu của 8 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thành ủy Hà Nội cũng đã tổ chức 10 hội nghị xin ý kiến vào Dự thảo lần hai Báo cáo chính trị. Trong đó đáng chú ý Hà Nội đã xin ý kiến của các ban, ngành Trung ương; Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Đảng đoàn Quốc hội…

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban cán sự Đảng của 8 bộ; hàng nghìn ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân thông qua kênh báo chí của thành phố, các hội nghị lấy ý kiến của các ban, ngành, đoàn thể…

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành ủy Hà Nội dự kiến sẽ xây dựng 10 chương trình công tác trong nhiệm kỳ tới, cố gắng đầu năm tới sẽ triển khai, mục tiêu là sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Theo đó, bên cạnh những chương trình công tác đang triển khai, nhiệm kỳ tới thành phố sẽ bổ sung 3 chương trình mới. Cụ thể: Chương trình về phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; Chương trình về chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế đô thị; Chương trình về đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho người dân.

"Mục tiêu cuối cùng là làm sao nâng cao đời sống người dân, và người dân phải được thụ hưởng thành quả phát triển của Thành phố", đồng chí Phong nhấn mạnh.

Liên quan đến những nội dung về thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định, đây vẫn là chương trình quan trọng, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai. Nhưng điểm mới của nhiệm kỳ tới là xây dựng Nông thôn mới gắn chặt với phát triển kinh tế nông thôn và cơ cấu lại ngành nông nghiệp với mục đích là nâng cao chất lượng đời sống người nông dân.

Về việc chọn 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, thành phố xác định sẽ tháo gỡ các nút thắt để tạo động lực phát triển các lĩnh vực khác. Trong đó, về hạ tầng, dù được đầu tư nhưng hạ tầng Hà Nội chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, do đó cần phải tiếp tục đẩy mạnh, đặc biệt lưu ý đến hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số.

Về đột phá thể chế, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Trung ương đã cho Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; đồng thời cũng đã thống nhất sẽ sửa đổi Luật Thủ đô; đặc biệt tới đây, thành phố sẽ tăng cường phân cấp phân quyền, từ đó tạo cơ hội cho sự chủ động hơn trong điều hành, để tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển

Về khâu đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với đổi mới sáng tạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố coi chuyển đổi số là động lực để phát triển. Đặc biệt, nhiệm kỳ tới xác định yếu tố văn hóa và con người Hà Nội là nguồn lực to lớn, quan trọng mang tính phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô.

Thông tin thêm về mục tiêu và tầm nhìn của Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội sẽ không đặt mục tiêu cạnh tranh với các tỉnh, thành phố trong nước mà sẽ nỗ lực cạnh tranh với các thành phố trong khu vực và thế giới. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025 sẽ là thành phố lớn trong khu vực, năm 2030 cạnh tranh tầm châu Á, năm 2045 phấn đấu là thành phố lớn trên thế giới, có tính kết nối toàn cầu.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile