Hà Nội tuyên truyền tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về việc “Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2020”.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực trong đảng viên và nhân dân Thủ đô Hà Nội Không để tâm lý ngại va chạm, né tránh việc khó trong công tác tổ chức Đại hội Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố
 

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về công tác cải cách hành chính; tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự đồng thuận của người dân; tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố...

Triển khai kế hoạch này, thành phố đặt chỉ tiêu: 100% Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; 100% văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành, các quyết định của UBND thành phố về công bố thủ tục hành chính phải được cập nhật, công khai trên cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội...

Nhiệm vụ trọng tâm được đề ra là phải tuyên truyền tốt về: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; cơ chế "một cửa", "một cửa" liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính... Qua đó, thành phố Hà Nội thể hiện cam kết hiện đại hóa hành chính, thông điệp chính quyền điện tử, thành phố thông minh tới cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

 

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile