Hà Nội: Triển khai kiểm tra công vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Văn bản số 143/SNV-TT về việc kiểm tra công vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, gửi tới các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố.
Hà Nội kiểm tra công vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ Hà Nội: Lập đoàn kiểm tra công vụ, tổ chức hội nghị đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra công vụ năm 2021
Hà Nội: Triển khai kiểm tra công vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 22/12/2022 của UBND thành phố về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, Sở Nội vụ đề nghị, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kiểm tra công vụ đối với cơ quan, đơn vị mình ngay từ những ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả về Sở Nội vụ (qua Thanh tra Sở Nội vụ) trước ngày 7/3/2023 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Văn bản nêu rõ, nội dung báo cáo là số lượng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc được kiểm tra tính đến hết ngày 28/2/2023, kết quả cụ thể, việc xử lý kết quả kiểm tra và đề xuất, kiến nghị. Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Diệu Linh
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động