Hà Nội triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính

TTTĐ - Hà Nội bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”; 100% quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính và các hình thức khác theo quy định.
Tập trung cải cách thể chế, quyết tâm tháo gỡ những ách tắc kéo dài Đẩy mạnh cải cách hành chính, Hà Nội thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”
bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”
Hà Nội bảo đảm 100% thủ tục hành chính đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”

UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 268/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2021 của thành phố.

Theo đánh giá, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát song với sự nỗ lực của các cấp, ngành thành phố, công tác cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2021, đó là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Đặc biệt, 9 tháng qua, UBND thành phố đã ban hành 21 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thanh tra, công thương, giao thông - vận tải, văn hóa - thể thao, nội vụ, khoa học - công nghệ, lao động - thương binh và xã hội, ngoại vụ. Trong đó, thành phố công bố 533 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 14 thủ tục, bãi bỏ 429 thủ tục. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công thành phố đạt trên 1,4 triệu hồ sơ; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 90%.

Thành phố đã tích hợp ứng dụng biên lai điện tử, dịch vụ bưu chính công ích trên hệ thống; Đồng thời, bảo đảm 100% thủ tục hành chính của thành phố đều được thực hiện tại bộ phận “một cửa”; 100% quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành đã được công khai theo quy định trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các hình thức khác theo quy định.

Từ thực tiễn và những kết quả đạt được, 3 tháng cuối năm 2021, UBND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Trong đó, thành phố tập trung vào việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong công tác này gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của thành phố; Thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp với đặc thù của Hà Nội; Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; Xây dựng quy chế liên thông và công bố, công khai những quy định các thủ tục hành chính.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile