Hà Nội tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức ở cộng đồng dân cư bảo đảm trang trọng, vui tươi, an toàn, thiết thực bằng các hình thức phù hợp tùy theo từng địa phương...
Công ty Khí Cà Mau tổ chức Ngày hội Văn hóa năm 2022 Lào Cai: Ngày hội “Trao tặng sách, đồ dùng đồ chơi qua sử dụng; Trải nghiệm giáo dục lòng nhân ái” Học sinh Hoàn Kiếm sôi nổi tham gia ngày hội “Tự hào là người lính cứu hoả” năm 2022
Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội năm 2021.

Đây là một trong những nội dung nêu trong Kế hoạch liên tịch số 07/KHLT-UBND-UBMTTQ của UBND thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Theo kế hoạch, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 1/11 đến hết ngày 18/11/2022 nhằm tiếp tục tăng cường phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức cùng chính quyền các cấp đẩy lùi dịch bệnh, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở; thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Để tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, kế hoạch nêu rõ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trọng tâm là tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đơn vị tuyên truyền kết quả thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, phối hợp thực hiện, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa”, xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...

Cùng với đó, các đơn vị tuyên truyền, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động