Hà Nội tinh giản biên chế theo tinh thần Luật Thủ đô và đặc thù phát triển

TTTĐ - Thành phố Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu giảm 10% theo yêu cầu tại Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.
Sửa đổi Luật Thủ đô với tầm nhìn bao quát, tạo động lực phát triển mạnh mẽ và toàn diện Thống nhất các nội dung định hướng đề xuất chính sách xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) Sửa đổi, bổ sung 3 nhóm nội dung trụ cột vào Luật Thủ đô

Sáng 20/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý biên chế do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc với thành phố Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế, thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ...

Thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch và chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ để làm cơ sở giảm biên chế hưởng lương ngân sách. Cùng với đó, thành phố tập trung rà soát, sắp xếp lại các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cả khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền.

Đến nay, toàn thành phố đã giảm 54 phòng và tương đương thuộc các Sở, ban, ngành; Giảm 267 đơn vị sự nghiệp công lập. Thành phố cũng giảm 17.751 biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng, cán bộ công chức cấp xã so với năm 2015 (165.494 người), tương ứng giảm 10,7%.

Như vậy, thành phố Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu giảm 10% theo yêu cầu tại Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, Hà Nội cũng tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng các quy trình công tác, giải quyết công việc nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả giải quyết công việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 là 10% không bao gồm lĩnh vực giáo dục để bảo đảm thực hiện tốt an sinh xã hội do Hà Nội có mức độ đô thị hóa lớn, hằng năm đều phải tăng trường, lớp và số lượng học sinh…

Trong khi đó, giai đoạn 2016-2021, thành phố đã phải giảm 3.692 biên chế viên chức hằng năm, gồm cả tỷ lệ giảm lĩnh vực giáo dục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Bộ Nội vụ giao tổng biên chế cho Hà Nội để phân bổ cho từng quận, huyện, thị xã và phù hợp với đặc điểm thực tế của từng địa phương của Thủ đô.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ ấn tượng với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm 2021. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp song Hà Nội đã từng bước vượt qua khó khăn với những kết quả rất ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy Hà Nội trong việc rà soát, tổ chức bộ máy biên chế quyết liệt, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm và toàn diện. Công tác tuyên truyền, quán triệt được thực hiện bài bản, sáng tạo đã tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị.

Đáng chú ý, Thủ đô Hà Nội còn gắn việc tinh giản biên chế với việc nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị…

Tuy nhiên, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng cho rằng, với vai trò, vị thế của Thủ đô, Hà Nội còn có thể làm tốt hơn nữa việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, viên chức, bởi mức chi cho bộ máy vẫn còn cao; Có giải pháp cụ thể để hóa giải những vấn đề khó, chưa có tiền lệ.

Trưởng đoàn khảo sát mong muốn, thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm những chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tinh giản bộ máy với quyết tâm cao hơn; Coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục, đổi mới sáng tạo trong quá trình triển khai.

Đồng tình với đề xuất giữ nguyên bộ máy biên chế của Thủ đô song trưởng đoàn khảo sát cũng mong muốn Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu để giảm số người hưởng lương từ ngân sách song hành với thực hiện tinh giản biên chế để bảo đảm đội ngũ viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn theo đúng tinh thần của Luật Thủ đô và phù hợp với đặc thù phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Phiên bản di động