Hà Nội: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong xây dựng và phát triển văn hóa

Chiều 16/7, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Nghị quyết 33) trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Có 330 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII Hà Nội: Chấp thuận danh mục 21 tuyến buýt trợ giá mở mới

Dự hội nghị, đại biểu trung ương có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đại biểu thành phố có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố...

Lan tỏa các giá trị văn hóa tới thế hệ trẻ

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội là nơi hội tụ, giao thoa, chắt lọc và lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc, với bề dày văn hóa nghìn năm. Lịch sử Thủ đô Hà Nội về căn bản là “lịch sử quốc gia” thu nhỏ.

Trải qua 7 nhiệm kỳ Đại hội sau đổi mới, Đảng bộ thành phố đã luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt những chủ trương, tư tưởng của Đảng về phát triển văn hóa, xây dựng con người phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Thủ đô; nhấn mạnh việc xây dựng người Hà Nội không tách rời quan điểm của Đảng ta về xây dựng con người Việt Nam, nhưng lại mang những nét đặc thù riêng, tạo nền tảng vững chắc, động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 chính là sự tiếp nối trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là vai trò và vị thế văn hóa của Hà Nội đòi hỏi phải thực sự tiêu biểu cho văn hóa Việt Nam.

Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, Thành ủy Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc phát triển văn hóa là nội dung trọng tâm, xuyên suốt, vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản và lâu dài; văn hóa trở thành trung tâm trong chính sách phát triển của Hà Nội; phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa…

ha noi tiep tuc doi moi sang tao trong xay dung va phat trien van hoa
Thành đoàn Hà Nội là một trong 10 đơn vị được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33

Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, nhiều nhiệm kỳ Đại hội vừa qua, Đảng bộ thành phố luôn xây dựng chương trình công tác riêng về vấn đề phát triển văn hóa, xây dựng con người. Trong hai nhiệm kỳ gần đây (nhiệm kỳ XV, XVI) có Chương trình số 04-CTr/TU về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Trong đó, Đảng bộ thành phố xác định, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là một trong 5 nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) của Đảng bộ thành phố đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả toàn diện mà Hà Nội đã làm được trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Tuy nhiên, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong thời buổi công nghệ thông tin đa chiều, để người dân Thủ đô không bị ảnh hưởng bởi những thông tin xấu độc thì TP phải tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn Nghị quyết số 33-NQ/TW để mỗi người dân hiểu được bản sắc văn hóa người Hà Nội, nhất là sau 20 năm thủ đô được UNESCO công nhân là "Thành phố vì hòa bình". Cùng với đó, Hà Nội cần tăng cường tuyên truyền để các thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên hiểu được văn hóa Thủ đô để có một lớp thanh niên kế tục phát triển Hà Nội xứng đáng là trung tâm giáo dục, văn hóa của cả nước.

Tạo điều kiện cho người tài phát huy sáng tạo

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của các địa phương, đơn vị thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Đảng trong thời gian vừa qua.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. Đặc biệt, các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP và coi đây là giải pháp trọng tâm để xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về văn hóa, con người phù hợp chuẩn mực quốc tế, Việt Nam và thực tiễn của Hà Nội; Có chính sách phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, trọng dụng người có tài, có đức và tạo điều kiện để phát huy sáng tạo.

Đồng thời, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh xã hội hoá huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa; tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động; quan tâm tạo cơ chế phối hợp và tăng cường ký hợp đồng đầu tư chiều sâu đối với công trình, tác phẩm lớn nhằm tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, quảng bá, giới thiệu văn hóa Thủ đô thông qua xúc tiến văn hóa, du lịch; thông qua tổ chức các sự kiện văn hóa có tầm quốc tế. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá. Xây dựng cơ chế thu hút tài năng trẻ về làm việc ở những ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Đặc biệt, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân trong quá trình phát triển văn hóa và con người Thủ đô.

“ Cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của các cấp để từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc; có giải pháp chọn lọc trong hội nhập văn hóa. Các cấp, ngành, địa phương tích cực đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, ảnh hướng xấu tới đạo đức xã hội, nhất là trên môi trường internet và mạng xã hội”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành uỷ có quyết định tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá XI).

Xem phiên bản mobile