Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất 300 nghìn đồng

Mức thưởng Tết năm 2023 cao nhất tại Hà Nội đạt 400 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh.
Yêu cầu các địa phương báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết trước 25/12

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội vừa có báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2023 của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, đối với khối doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Quý Mão năm 2023 cao nhất là 400 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người. Tuy nhiên, mức thưởng tết bình quân của khối này chỉ đạt 3,55 triệu đồng/người.

Tiền lương khối doanh nghiệp dân doanh bình quân năm 2023 là 6,8 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 180 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4,68 triệu đồng/người/tháng.

Hà Nội: Thưởng Tết cao nhất 400 triệu đồng, thấp nhất 300 nghìn đồng
Ảnh minh họa

Mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp thuộc loại hình này bình quân chỉ đạt 650 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 29,2 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300 nghìn đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp FDI cũng có mức thưởng Tết Âm lịch với khoảng cách chênh lệch rất lớn. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Quý Mão năm 2023 cao nhất của khối này là 280 triệu đồng/người; nhưng doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất chỉ đạt 500 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Quý Mão bình quân của khối này là 4,1 triệu đồng/người. Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân khối này là 600 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 125 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350 nghìn đồng/người.

Tiền lương bình quân năm 2022 của khối này đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 70 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4,68 triệu đồng/người/tháng.

Đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2022 là 7 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 34 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất chỉ ở mức 5,1 triệu đồng/người/tháng.

Với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân của khối Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 860 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3,2 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Với Tết Quý Mão năm 2023, mức thưởng bình quân là 3,1 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Đối với nhóm công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương bình quân năm 2022 là 6,95 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 70 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 5,1 triệu đồng/người/tháng.

Về thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 500 nghìn đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Tết Quý Mão năm 2023, mức thưởng bình quân khối công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước là 3,3 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 35 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Hậu Lộc
Phiên bản di động