Hà Nội: Thực hiện các vấn đề "nóng" được HĐND TP chất vấn tại kỳ họp thứ mười tám

TTTĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 563/UBND-TH về việc thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV.
Hà Nội tạo mọi điều kiện thông thương hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ nông sản Hà Nội: UBND quận Hoàn Kiến đề xuất mở lại phố đi bộ Hồ Gươm
Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khóa XV
Kỳ họp thứ mười tám HĐND TP Hà Nội

Trên cơ sở kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố khóa XV, đối với công tác quản lý khai thác, tập kết và trung chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện thăm dò đánh giá trữ lượng đối với 18 điểm mỏ cát đã được xác định; Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 5 điểm mỏ đã hoàn thành việc thăm dò, đánh giá trữ lượng...

Các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về thủ tục đất đai, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện cấp phép hoạt động và quản lý theo quy định. Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khai thác, tập kết vận chuyển cát, sỏi lòng sông.

Đối với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, trong đó quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế.

Các đơn vị, địa phương cũng tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính; Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; Phát hiện gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực thi công vụ, kịp thời nhân rộng và động viên khen thưởng; Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện hai quy tắc ứng xử tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile