Hà Nội thúc đẩy phát triển 3 vùng chăn nuôi hữu cơ

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hà Nội đang tập trung rà soát, phát triển 3 vùng chăn nuôi hữu cơ gồm gia cầm và hai nhóm gia súc bò và lợn.
Xem phiên bản mobile