Hà Nội: Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thay đổi sau ngày 25/6

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định 26/2022/QĐ-UBND về việc thay đổi thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại Hà Nội từ ngày 25/6/2022.
Bắc Ninh: Cấp sổ đỏ có thời hạn 50 năm tại Dự án Korea Town như thế nào? Hơn 200 người Hàn Quốc được Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ Lý do và mức phạt dành cho chủ đầu tư không làm sổ hồng
Hà Nội: Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thay đổi sau ngày 25/6
Bắc Ninh: Cấp sổ đỏ có thời hạn 50 năm tại Dự án Korea Town như thế nào? Bắc Ninh: Cấp sổ đỏ có thời hạn 50 năm tại Dự án Korea Town như thế nào?
Hơn 200 người Hàn Quốc được Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ Hơn 200 người Hàn Quốc được Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ
Đất của người này nhưng cấp sổ đỏ cho người khác: Bản án có công tâm? Đất của người này nhưng cấp sổ đỏ cho người khác: Bản án có công tâm?
Nguyễn Đức Quyền
Xem phiên bản mobile