Hà Nội thu ngân sách Nhà nước đạt 294,8 nghìn tỷ đồng sau 10 tháng

Trong 10 tháng năm 2022, Hà Nội thu ngân sách Nhà nước từ tiền sử dụng đất đạt 10,2 nghìn tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030 Thường trực HĐND TP Hà Nội tiếp công dân theo vụ việc

Theo Cục Thống kê TP Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 10 tháng năm 2022 ước thực hiện 294,8 nghìn tỷ đồng, đạt 94,6% dự toán pháp lệnh năm và tăng 12% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa 271,9 nghìn tỷ đồng, đạt 94,2% dự toán và tăng 11,7%; Thu từ dầu thô 2,2 nghìn tỷ đồng, đạt 203,6% và tăng 59,3%; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 20,7 nghìn tỷ đồng, đạt 94,4% và tăng 11,9%.

Hà Nội thu ngân sách Nhà nước đạt 294,8 nghìn tỷ đồng sau 10 tháng
Cục Thuế TP Hà Nội

Theo thống kê, trong 10 tháng năm nay, Hà Nội thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện được 51,8 nghìn tỷ đồng, đạt 89,4% dự toán và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước; Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 19,8 nghìn tỷ đồng, đạt 86,4% và giảm 4%; Khu vực kinh tế ngoài Nhà nước 62,1 nghìn tỷ đồng, đạt 113,6% và tăng 23%.

Đồng thời, trong 10 tháng qua, Hà Nội thu thuế thu nhập cá nhân 32,7 nghìn tỷ đồng, đạt 113,5% và tăng 22,1%; Thu tiền sử dụng đất 10,2 nghìn tỷ đồng, đạt 51,2% và giảm 10,3%; Thu lệ phí trước bạ 6,9 nghìn tỷ đồng, đạt 105,7% và tăng 16,4%; Thu phí và lệ phí 14,8 nghìn tỷ đồng, đạt 87,1% và tăng 16,8%.

Ở chiều ngược lại, chi ngân sách địa phương 10 tháng năm 2022 của Hà Nội ước thực hiện 56,2 nghìn tỷ đồng, đạt 52,5% dự toán năm và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, chi đầu tư phát triển 22,5 nghìn tỷ đồng, đạt 44,1% dự toán và tăng 24,5%; Chi thường xuyên 33,3 nghìn tỷ đồng, đạt 62,5% và tăng 2,6%.

Xét theo quy mô cả nước, tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2022 đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán năm và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2022 ước đạt 1.219,2 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán năm và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hậu Lộc
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động