Hà Nội: Thông qua 5 giải pháp thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm

Sáng 6/7, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.
Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế Hà Nội tập trung hình thành cực tăng trưởng mới, trung tâm, cụm động lực phát triển kinh tế vùng Hà Nội kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội

Nghị quyết nêu rõ: Tán thành kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội như báo cáo của UBND TP trình HĐNDTP.

Hà Nội: Thông qua 5 giải pháp thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm
Quang cảnh phiên làm việc sáng 6/7

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, HĐND TP nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đó là: Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ; Cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi trước tháng 9/2022; Bảo đảm các hoạt động kinh tế - xã hội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Thành phố cũng thúc đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; kiểm soát giá cả, thị trường; Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; Tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; Tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”…

Nghị quyết tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2022 do UBND TP trình và nhấn mạnh một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp; Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh sau thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Cùng với đó, TP triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022; Phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ở mức cao nhất.

TP quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương các cấp, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển; Triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách;

Tiếp tục nghiên cứu, khai thác có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị được Quốc hội thông qua.

Nghị quyết cũng tán thành với đề xuất của UBND TP về việc cho phép bố trí dự toán năm 2022 cho đối tượng lao động hợp đồng làm các công việc lễ tân - phục vụ, lái xe, bảo vệ đang có mặt trong các cơ quan, đơn vị thực hiện giảm chỉ tiêu biên chế năm 2022 chuyển sang ký hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 161…

Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế
Thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế Thực hiện nhanh, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế
Hà Nội tập trung hình thành cực tăng trưởng mới, trung tâm, cụm động lực phát triển kinh tế vùng Hà Nội tập trung hình thành cực tăng trưởng mới, trung tâm, cụm động lực phát triển kinh tế vùng
Hạnh Nguyên
Phiên bản di động