Hà Nội thông qua 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Sáng 4/12, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của thành phố với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.
Hà Nội: Phát hiện, xử lý trên 26.500 vụ gian lận thương mại, hàng giả Hà Nội đề nghị tăng 3.000 biên chế cho y tế, giáo dục năm 2020
ha noi thong qua 22 chi tieu phat trien kinh te xa hoi nam 2020
Các đại biểu nhấn nút thông qua Nghị quyết

Theo Nghị quyết, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5% trở lên; đổi mới đồng bộ giáo dục và đào tạo; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thành phố cũng sẽ thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Cùng với đó là tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thành phố Hà Nội sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 10 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó đáng chú ý là: Chỉ đạo, điều hành quyết liệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, trọng tâm là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp, triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại-dịch vụ;

Thành phố cũng sẽ tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục cải cách hành chính; đảm bảo quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020...

22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 của thành phố Hà Nội

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): Trên 7,5%

- GRDP bình quân đầu người đạt trên 136 triệu đồng

- Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: Trên 10,5%

- Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu: Trên 8%

- Giảm tỷ suất sinh thô: 0,1 phần nghìn

- Giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên so với năm trước: 0,1%

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước: 0,1%

- Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 90,1%

- Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp: 95%

- Tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: 30%

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước: 0,42%, cuối năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo

- Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị: dưới 4%

- Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo: 70,2%

- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”: 88%

- Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”: 62%

- Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”: 72%

- Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 104 trường

- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: Khu vực đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn (tiêu chuẩn nước sạch đô thị) đạt 100%

- Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm: 15 xã

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày: 100%

- Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: 100%.

Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile