Hà Nội thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức của TP

Hà Nội ban hành Quyết định số 1199/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức của thành phố Hà Nội.
Văn hóa công sở Hà Nội và những “ga tàu” mới - Bài 1: Gian nan thử sức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức của cán bộ, công chức

Theo quyết định, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức của thành phố Hà Nội có 7 thành viên, trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức của thành phố có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 4, Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ Hà Nội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quyết định này thay thế Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 4/1/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố.

Báo: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile