Hà Nội thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội

TTTĐ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Quyết định số 841-QĐ/TU ngày 5/3/2021 về thành lập 5 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy để kiểm tra 15 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy về công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
Điều động, luân chuyển cán bộ ở Hà Nội - “Lửa thử vàng” Đồng chí Trương Việt Dũng là tân Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội Hà Nội: Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại huyện Chương Mỹ và Sở Nội vụ
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thông tin, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố tới cán bộ chủ chốt thành phố.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thông tin, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố tới cán bộ chủ chốt thành phố

Mỗi đoàn kiểm tra gồm 7 thành viên, trong đó: Trưởng đoàn số 1 là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng đoàn số 2 là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng đoàn số 3 là Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Trưởng đoàn số 4 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng đoàn số 5 là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết.

Mỗi đoàn sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra 3 đơn vị, là Ban Thường vụ Quận, huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Thời gian kiểm tra và hoàn thành báo cáo kết luận kiểm tra trong tháng 3/2021.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ rõ, hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tình hình và kết quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp của Ban Thường vụ các Quận, Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc.

Đồng thời, các đoàn kiểm tra sẽ đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, góp phần đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile