Hà Nội thành lập 15 đoàn công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định thành lập các Đoàn công tác chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội.
Tập huấn hướng dẫn công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử ngày 23/1

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 15 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn công tác có nhiệm vụ chỉ đạo việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố; Đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung theo tinh thần của Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác bầu cử.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu các Đoàn công tác đôn đốc, kiểm tra các quận, huyện, thị xã (kể cả các xã, phường, thị trấn khi cần thiết, nhất là những nơi có khó khăn, phức tạp) trong công tác chuẩn bị, tổ chức các Hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, công tác tổ chức bầu cử theo đúng các quy định, trình tự của pháp luật về bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tiến độ, yêu cầu theo Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử thành phố.

Cùng với đó, phối hợp với Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban bầu cử các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố làm tốt công tác nhân sự; Công tác thông tin, tuyên truyền; Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử;

Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chủ động phát hiện, kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (diễn ra vào ngày 23/1/2021), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết, Thành ủy sẽ thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử thành phố làm trưởng đoàn, bám sát cơ sở để chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công không chỉ chịu trách nhiệm chung đối với kết quả bầu cử ở cấp huyện, mà còn phải chịu trách nhiệm về thành công của cuộc bầu cử tới các xã, thị trấn, thôn, xóm.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile