Hà Nội tập trung phát triển vùng chăn nuôi hữu cơ

Ngành chăn nuôi Hà Nội những năm gần đây có bước phát triển mạnh cả về năng suất, chất lượng. Mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt từ 1 - 2%. Đặc biệt, thành phố đang tập trung rà soát, phát triển 3 vùng chăn nuôi hữu cơ gồm gia cầm và hai nhóm gia súc tại các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Gia Lâm (chăn nuôi bò); Sóc Sơn, Chương Mỹ (chăn nuôi lợn); Quốc Oai (chăn nuôi gia cầm)...
Sông Lô (Vĩnh Phúc): “Hô biến” hàng nghìn mét vuông đất rừng sản xuất thành Trang trại chăn nuôi lợn Đại hội đồng cổ đông Vilico: Các dự án lớn đang thực hiện cùng Vinamilk là tâm điểm Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi

Phát triển 3 vùng chăn nuôi hữu cơ

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, toàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 24.000 con trâu, hơn 137.000 con bò, 1,6 triệu con lợn, gần 30 triệu con gia cầm. Trong những năm qua, Hà Nội là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu về chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư, tạo tiền đề quan trọng để tổ chức liên kết chăn nuôi theo chuỗi và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

Đến nay, toàn thành phố đã hình thành 15 xã chăn nuôi bò sữa, 19 xã chăn nuôi bò thịt, 13 xã chăn nuôi lợn trọng điểm và 29 xã chăn nuôi gia cầm trọng điểm. Hàng năm các vùng, xã chăn nuôi trọng điểm cung cấp cho thị trường 160.000 tấn thịt hơi, 610 triệu quả trứng,870.000 con lợn giống, 35 triệu con gia cầm thủy cẩm giống chất lượng tốt.

Theo định hướng phát triển đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt từ 1 - 2% tổng sản phẩm chăn nuôi. Đến năm 2030, con số này sẽ tăng, đạt khoảng 2 - 3% tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi.

Hà Nội tập trung phát triển vùng chăn nuôi hữu cơ
Hà Nội xác định chăn nuôi lợn hữu cơ tập trung tại huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ

Vùng chăn nuôi hữu cơ được Hà Nội xác định tập trung vào hai nhóm gia súc (bò, lợn) và gia cầm. Cụ thể, chăn nuôi bò tại huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Gia Lâm; Nuôi lợn tại huyện Sóc Sơn, Chương Mỹ và chăn nuôi gà tại huyện Quốc Oai...

Mục tiêu đến năm 2030, số lượng bò thịt hữu cơ đạt 3.500 con, bò sữa hữu cơ đạt 650 con; Lợn hữu cơ đạt 13.600 con, cùng với đó là khoảng 77.400 con gia cầm hữu cơ.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đang phối hợp cùng các địa phương rà soát, đánh giá, tổng hợp thực trạng, nhu cầu và điều kiện đáp ứng chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hữu cơ. Thông qua đó làm căn cứ triển khai định hướng phát triển chung của thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng sẽ đánh giá dự báo về tiềm năng sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ trên địa bàn thành phố, liên vùng. Từ đó, tổ chức chăn nuôi hữu cơ trên cơ sở phù hợp điều kiện từng tiểu vùng sinh thái, nhu cầu của thị trường gắn với chuỗi giá trị, chuỗi kết nối cung cầu và đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về sản phẩm hữu cơ.

Đẩy mạnh phong trào chăn nuôi hữu cơ xa khu dân cư

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ, hiện nay thành phố đã có Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Hà Nội tập trung phát triển vùng chăn nuôi hữu cơ
Hà Nội đang tăng cường hỗ trợ phát triển ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh việc triển khai các nội dung thuộc Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 885/QĐ-TTg.

Trước mắt, Hà Nội sẽ đẩy mạnh phong trào chăn nuôi hữu cơ xa khu dân cư. Triển khai thí điểm các mô hình chăn nuôi hữu cơ gắn với chuỗi giá trị cho 3 nhóm sản phẩm chủ lực gồm: Bò, lợn và gia cầm, để từng bước nhân rộng mô hình.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết thêm, về lâu dài, thành phố sẽ nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao kết hợp với phát huy kiến thức bản địa; Chăn nuôi hữu cơ gắn với chuỗi giá trị; Đánh giá thực trạng các tiểu vùng sinh thái; Xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể cho những giống vật nuôi bản địa, đặc hữu có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao.

Thanh Tùng
Xem phiên bản mobile