Hà Nội tạo mọi điều kiện thông thương hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ nông sản

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Người Hà Nội tích cực "giải cứu" nông sản Hải Dương

Công văn nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, các tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm (gọi tắt là các tổ chức thiện nguyện) tập trung triển khai, thực hiện tốt các nội dung.

Trong đó, Sở Công thương chủ trì tổ chức hoạt động giới thiệu, kết nối các sản phẩm khó tiêu thụ từ các địa phương có khó khăn về tiêu thụ các sản phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội: Kết nối thông tin với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị liên quan của các tỉnh, thành phố khi có nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đang có khó khăn.

Hà Nội tạo mọi điều kiện thông thương hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ nông sản
Nông sản được thanh niên, sinh viên tình nguyện tập kết về trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội ngay trong đêm 23/2

Đồng thời, Sở Công thương cũng có trách nhiệm hỗ trợ thông tin kết nối nguồn hàng giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất các địa phương có dịch và các đơn vị phân phối, siêu thị, chợ, cửa hàng, các tổ chức thiện nguyện... thành phố Hà Nội; kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên thông tin, hướng dẫn, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công thương và thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Công thương phối hợp với các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Công an thành phố để triển khai công tác kết nối tiêu thụ sản phẩm khó tiêu thụ của các địa phương tại Hà Nội, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định. Tổng hợp danh sách các xe vận chuyển hàng hóa của các địa phương, gửi Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố để kiểm soát, hỗ trợ các địa phương lưu thông, vận chuyển hàng hóa về Hà Nội.

Cùng với đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Y tế thống nhất với Sở Y tế các địa phương triển khai các quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với các hàng hóa, con người, phương tiện vận chuyển... khi tham gia lưu thông hàng hóa từ các địa phương về Hà Nội.

Đồng thời, Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể, thông báo rộng rãi các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với con người, phương tiện, hàng hóa của các vùng, địa phương có dịch về tiêu thụ tại Hà Nội và hướng dẫn người tiêu dùng Hà Nội bảo đảm công tác phòng, chống dịch khi tham gia mua bán sản phẩm từ vùng có dịch về tiêu thụ tại thành phố, gửi các đơn vị liên quan của Hà Nội và các địa phương triển khai thực hiện.

Trong khi đó, Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố kiểm tra, hướng dẫn cho các phương tiện chở hàng hóa nông sản thực phẩm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch Covid-19 từ các vùng có dịch được lưu thông thuận lợi, kịp thời cung ứng hàng hóa đến các siêu thị, chợ dân sinh, cửa hàng... trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phối hợp với Sở Công Thương, chính quyền các cấp để nắm bắt danh sách, các đối tượng cần hỗ trợ tiêu thụ để triển khai thực hiện. Khi tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ trên địa bàn thành phố phải có địa điểm cụ thể và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Cùng với đó, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia công tác hỗ trợ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi tổ chức các điểm bán thiện nguyện để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch Covid-19, các dịch bệnh khác khi tổ chức thực hiện. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước thành phố khi tổ chức triển khai thực hiện.

Trong công văn này, UBND thành phố Hà Nội cũng giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng địa phương kiểm tra, rà soát, kiên quyết thực hiện giải tỏa ngay các tụ điểm kinh doanh, bán hàng tự phát, chợ cóc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch Covid-19.

Trần Nghĩa
Xem phiên bản mobile