Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen.
Vốn đầu tư nước ngoài "rót" vào Hà Nội tăng mạnh Hà Nội: Hoạt động xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Hà Nội, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tính đến cuối tháng 10/2022 ước đạt 2.876.250 tỷ đồng, tăng 11,24% so với thời điểm 31/12/2021. Trong đó, cho vay công nghiệp hỗ trợ đạt 63.325 tỷ đồng, chiếm 2,38%.

Thống kê cho thấy, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 240.317 tỷ đồng, chiếm 9,03%; Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 507.746 tỷ đồng, chiếm 19,08%; Dư nợ cho vay xuất khẩu đạt 137.560 tỷ đồng, chiếm 5,17%; Công nghiệp hỗ trợ đạt 63.325 tỷ đồng, chiếm 2,38%; Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 9.951 tỷ đồng, chiếm 0,37%; Cho vay chính sách xã hội đạt 12.851 tỷ đồng, chiếm 0,48%; Cho vay theo chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp đạt 550.398 tỷ đồng.

Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng
Ngành ngân hàng Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen (Ảnh minh họa)

Dự kiến đến ngày 31/10/2022, nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội chiếm 1,89% trong tổng dư nợ. Tình hình thanh khoản của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo. Các tổ chức tín dụng tích cực nâng cao năng lực quản lý rủi ro đối với các khoản vay thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện các khoản vay có vấn đề.

Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội chú trọng tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi, áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Những tháng cuối năm 2022, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi và giám sát tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát rủi ro tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hà Nội cũng sẽ yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn vốn vay. Triển khai khẩn trương, nghiệm túc, trách nhiệm chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31 và Thông tư 03.

Hậu Lộc
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động