Hà Nội tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4809/UBND-SNV về thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Thủ tướng bổ nhiệm nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ Đồng chí Bạch Liên Hương làm Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Chân dung tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh
Hà Nội tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng
Hà Nội tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng. Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 19/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian tới, các bộ, ban, ngành Trung ương sẽ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục thuộc sở.

Vì vậy các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó trưởng phòng thuộc sở, thuộc chi cục và tương đương, cấp phó phòng chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện, thị xã cho đến khi UBND thành phố hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã theo đúng quy định.

Trong trường hợp cấp bách, cần thiết phải bổ nhiệm mới cấp phó, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải xây dựng phương án cụ thể để bảo đảm số lượng cấp phó không vượt quá quy định.

Cũng theo nội dung công văn này, trường hợp thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã đã có thông báo nghỉ hưu, nghỉ chờ hưu, nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu kiện toàn cán bộ lãnh đạo phải thực hiện nghiêm theo quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Nguồn: TTTĐ
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile