Hà Nội sẽ triển khai phần mềm kiểm soát toàn bộ công tác đánh giá cán bộ đảm bảo nền nếp

TTTĐ - Sáng 6/7, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo chủ trì hội nghị.
Người dân tuyệt đối không chủ quan, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phù hợp với tình hình thực tiễn
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu kết luận hội nghị
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy và cấp ủy các cấp đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Nổi bật là, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 13/5/2021 của Thành ủy về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”; 2 đề án, 1 chuyên đề, 1 đề tài khoa học cấp thành phố.

Các đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã tham mưu thực hiện 147 đề án, chuyên đề nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội. Ban Tổ chức các cấp ủy đã hoàn thành trọng trách tham mưu về công tác cán bộ góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 12 quận và thị xã Sơn Tây từ ngày 1/7/2021; Hoàn thành vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo; tham mưu tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương...

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban Tổ chức Thành ủy xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố. Đáng chú ý, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sửa đổi, bổ sung, xây dựng ban hành một loạt văn bản về công tác cán bộ, nổi bật là 5 văn bản: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố; Quy định nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị của thành phố trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hà Nội; Quy chế về quan hệ phối hợp giữa Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Nội vụ và trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo lưu ý Ban Tổ chức các cấp ủy tiếp tục tập trung tham mưu củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, có vấn đề qua đánh giá kết quả bầu cử vừa qua; Tập trung tham mưu với cấp ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy, trọng tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ. Ban Tổ chức cấp ủy 12 quận và thị xã Sơn Tây theo sát tình hình thí điểm mô hình chính quyền đô thị, kịp thời nắm bắt, báo cáo ngay các vấn đề khó khăn vướng mắc để tháo gỡ.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết sẽ tham mưu kiểm tra, đánh giá toàn diện về kết quả thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 về “Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố”, tìm ra mô hình tốt để nhân rộng, đề xuất sửa đổi, bổ sung gắn với triển khai hệ thống phần mềm quản lý để kiểm soát toàn bộ công tác đánh giá cán bộ thành phố, bảo đảm nền nếp, chất lượng.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile