Hà Nội sẽ thí điểm tổ chức chính quyền đô thị từ 1/1/2021

Đó là nội dung Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua.
Đại biểu HĐND TP băn khoăn có thể xây dựng Hà Nội thành Thủ đô ẩm thực? Xem xét nhiều nội dung quan trọng trình kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp

Theo đó, việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội được thực hiện từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

ha noi se thi diem to chuc chinh quyen do thi tu 112021
Cán bộ phường tiếp dân (ảnh minh họa, nguồn IT)

Cụ thể, trong Điều 1 Nghị quyết, tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội được quy định: Chính quyền địa phương ở TP Hà Nội, huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND.

Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại TP Hà Nội là UBND phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã. Nghị quyết cũng quy định rõ về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; UBND; Chủ tịch UBND quận, thị xã; UBND phường; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND phường.

Quốc hội giao HĐND, UBND TP Hà Nội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, có trách nhiệm ban hành các quy định để tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo quy định của Nghị quyết và hướng dẫn của Chính phủ; thực hiện phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, thị xã, phường phù hợp với tổ chức quản lý đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương.

Đồng thời, thực hiện sắp xếp các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở phường khi thực hiện thí điểm theo quy định của pháp luật.

Chính phủ có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội; quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động; việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức phường; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường...

Chậm nhất là quý IV/2023, Chính phủ có báo cáo sơ kết việc thí điểm này trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Dự thảo nghị quyết lúc đầu có tên gọi Nghị quyết thí điểm "không tổ chức HĐND phường" nhưng sau đó được đổi thành Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Bởi tên gọi "không tổ chức HĐND phường" chưa thể hiện đầy đủ bản chất của việc thí điểm là tổ chức lại mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tên gọi này cũng dễ dẫn đến cách hiểu không đúng khi cho rằng việc thí điểm chỉ nhắm đến việc "bỏ HĐND phường".
PV
Xem phiên bản mobile