Hà Nội rà soát, xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu yêu cầu các Sở, ban, ngành và một số quận, huyện có đường sắt đi qua thực hiện nghiêm Quyết định số 358 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các địa bàn có đường sắt đi qua tiến hành rà soát toàn bộ diện tích đất trong hành lang an toàn giao thông đường sắt đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân và có biện pháp thu hồi diện tích đất đã cấp.

Các địa bàn chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan quản lý đường sắt rà soát, thống kê, phân loại các công trình vi phạm, các công trình gây ảnh hưởng mất an toàn giao thông đường sắt.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa bàn thực hiện các biện pháp bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt và bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt; chấn chỉnh việc giao, cho thuê đất và sử dụng đất đai vi phạm quy định bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Các địa bàn có đường sắt chạy qua có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm sử dụng trái phép đất hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Liên quan đến việc chủ trì tổ chức quản lý lối đi tự mở qua đường sắt, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị hoàn thiện công tác rà soát, cập nhật, phân loại, lập hồ sơ quản lý vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt, lối đi tự mở trên tuyến đường sắt quốc gia đang khai thác.

Đồng thời, các đơn vị cần quản lý, theo dõi lối đi tự mở, kịp thời có biện pháp kiềm chế, ngăn chặn, không phát sinh lối đi tự mở; tổ chức thực hiện các biện pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường sắt tại các lối đi tự mở; lắp đặt thiết bị đèn cảnh bảo giao thông tại các lối đi tự mở là các vị trí nguy hiểm gây mất an toàn giao thông.

Các đơn vị cần tiến hành rà soát, kiểm tra các lối đi tự mở vào một hộ dân để quản lý, có cam kết của chủ hộ với UBND cấp xã về việc đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.

Tại các lối đi tự mở, các đơn vị phải cắm biển hạn chế phương tiện giao thông đường bộ, xây dựng gờ, gồ giảm tốc để cảnh báo cho các phương tiện giao thông khi qua các lối tự mở.

Đơn vị bố trí lực lượng thanh tra giao thông vận tải và các lực lượng của công an tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường sắt, đường bộ tại các lối đi tự mở.

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile