Hà Nội quy định mới về thời gian cấp, đổi sổ đỏ

UBND TP Hà Nội yêu cầu, việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) trong 7 ngày làm việc.
Cần chấn chỉnh công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Cử tri kiến nghị xử lý, khắc phục một số đoạn quốc lộ 3 thường xuyên bị ngập úng cục bộ 983/1.635 cơ sở Đoàn thành phố Hà Nội bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP công bố danh mục 35 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội quy định, thời hạn giải quyết đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất trong 30 ngày làm việc. Cấp, đổi sổ đỏ trong 7 ngày làm việc.

UBND TP cũng công bố danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; áp dụng đối với cá nhân.

Trong đó, quy định thời hạn giải quyết đăng ký và cấp sổ đỏ lần đầu trong 20 ngày làm việc; đăng ký, cấp sổ đỏ lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất trong 20 ngày làm việc; cấp sổ đỏ cho người đã đăng ký quyền sử dụng lần đầu trong 20 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, UBND TP công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân. Cụ thể, thời hạn giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai trong 45 ngày làm việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này, trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt theo quy định.

Khánh Vy
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile