Hà Nội phấn đấu có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

Trong năm 2021, Hà Nội phấn đấu có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa.
Cách ly y tế Bệnh viện Phổi Hà Nội Hà Nội giãn cách xã hội: Người dân được ra đường trong trường hợp nào?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3704/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2025.

Hà Nội phấn đấu có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021
Huyện Đan Phượng (Hà Nội) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới TP Hà Nội là Trưởng đoàn. Phó Trưởng đoàn và các ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội của TP Hà Nội.

Theo quyết định, Đoàn thẩm định sẽ thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của từng xã thuộc các huyện, thị xã; thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của từng huyện trên địa bàn Hà Nội.

Hiện TP Hà Nội có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Mục tiêu trong năm 2021, Hà Nội phấn đấu có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Hà Gia
Xem phiên bản mobile