Hà Nội: Người dân tố cáo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm sai sự thật

Với 5 nội dung công dân tố cáo liên quan đến ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm (nay là Chủ tịch UBND quận) đã được UBND Thành phố Hà Nội ra kết luận thông báo là sai sự thật. Nội dung tố cáo liên quan đến quá trình triển khai Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì; việc này cần có cách hiểu đúng, bởi quá trình thực hiện dự án, các cơ quan quản lý Nhà nước đã tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.
Hà Nội: Đề xuất xây bể ngầm điều tiết nước mưa tại Ngã 5 Bát Đàn- Đường Thành Hà Nội: Tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tuyển sinh trái tuyến
Hà Nội: Người dân tố cáo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm sai sự thật
Ảnh minh họa

Theo Thông báo Kết luận số 95/KL-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, 5 nội dung tố cáo của một công dân đối với ông Nguyễn Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm là hoàn toàn sai sự thật. Nội dung tố cáo có liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì. Việc này đã được các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội làm rõ.

Cụ thể, nội dung tố cáo cho rằng, ông Nguyễn Huy Cường trong quá trình triển khai Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì, đã chỉ đạo sử dụng Bản vẽ chỉ giới đường đỏ 1/500 không đúng với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt để ra quyết định thu hồi đất của các hộ dân…

Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy: “Vị trí hướng tuyến tại chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì, tỷ lệ 1/500 được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5804/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 theo đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật, đảm bảo các quy định của đồ án Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, phù hợp với chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục tới đường Mễ Trì theo hình xã hội hóa đã được cơ quan của UBND Thành phố cho ý kiến... Do vậy, việc công dân tố cáo cho rằng, bản vẽ chỉ giới đường đỏ 1/500 tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì theo các hộ dân cho biết đã thay đổi so với tuyến đường được thể hiện trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và việc thay đổi này không lấy ý kiến người dân theo quy định tại Luật Quy hoạch là không có cơ sở”.

Mặt khác, theo quy định tại Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 10/6/2009 của UBND Thành phố thì UBND Thành phố ủy quyền cho Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện đối với hồ sơ chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố phê duyệt, đường cấp khu vực có bề rộng từ 30m trở lên, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là cơ quan xác định chỉ giới đường đỏ; Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định trình UBND Thành phố phê duyệt, không phải UBND quận Nam Từ Liêm; “Như vậy nội dung tố cáo của công dân là sai”, nội dung Kết luận nêu rõ.

Cũng theo thông báo của UBND Thành phố Hà Nội, nội dung người dân tố cáo cho rằng, ông Nguyễn Huy Cường có những sai sót trong việc ký các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, quyết định về kiểm đếm bắt buộc và thực hiện theo trình tự thủ tục giải phóng mặt bằng tại dự án là không chính xác.

Theo đó, kết quả xác minh cho thấy: “Ngày 17/12/2014, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6762/QĐ UBND về việc phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì, giao UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án, quy mô đầu tư dự kiến xây dựng toàn tuyến đường có chiều dài khoảng 800m, mặt cắt ngang từ 30m đến 48m theo quy hoạch. Nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án: Ngân sách cấp từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Như vậy, việc thực hiện dự án đã được UBND Thành phố ủy quyền phê duyệt dự án và thiết kế BVTC - dự toán cho UBND quận Nam Từ Liêm tại Văn bản số 7401/UBND- KH&ĐT ngày 20/10/2015. Dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 10609/SXD-KHTH ngày 27/10/2015; UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 15/05/2017. Ngày 27/10/2017, UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì và ra Thông báo số 709/TB-UBND ngày 27/10/2017 về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì. Ngày 28/12/2018, UBND quận Nam Từ Liêm mới ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 39 Luật Đầu tư công quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân cấp hoặc ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình cho cơ quan cấp dưới; ngày 20/10/2015, UBND Thành phố có Văn bản số 7401/UBND-KH&ĐT ủy quyền phê duyệt Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cho UBND quận Nam Từ Liêm. Ngày 30/10/2015, UBND quận Nam Từ Liêm có Quyết định số 4963/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư là đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và Văn bản số 7401/UBND-KH&ĐT ngày 20/10/2015 của UBND Thành phố. Do vậy, việc công dân tố cáo là không đúng.

Cũng qua quá trình xác minh, nội dung thứ ba công dân tố cáo cũng cho thấy không đúng sự thật. Cụ thể, việc thực hiện dự án đã được UBND Thành phố ủy quyền phê duyệt dự án và thiết kế BVTC – dự toán cho UBND quận Nam Từ Liêm tại Văn bản số 7401/UBND-KH&ĐT ngày 20/10/2015. Dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 10609/SXD-KHTH ngày 27/10/2015; UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 15/05/2017. Ngày 27/10/2017, UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì. Ngày 27/10/2017, UBND quận Nam Từ Liêm ra Thông báo số 709/TB-UBND về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì.

Dự án đã được trình Sở Xây dựng thẩm định và UBND Thành phố ủy quyền cho UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt được các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án và thiết kế BVTC – dự toán. UBND quận Nam Từ Liêm đã thực hiện đầy đủ việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Sau khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tại Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 15/05/2017), UBND quận Nam Từ Liêm mới ra thông báo thu hồi đất (ngày 27/10/2017) để thực hiện Dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì. Như vậy, nội dung công dân tố cáo là sai.

Về nội dung thứ tư, công dân tố cáo ông Nguyễn Huy Cường đã ký quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dựa trên xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường một số vị trí không đúng với nguồn gốc đất theo Bản đồ địa chính năm 1996…; Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy, việc tố cáo là không đúng và không có căn cứ.

Về nội dung thứ năm, công dân cho rằng, ông Nguyễn Huy Cường trong quá trình chỉ đạo thực hiện giải phóng mặt bằng tại Dự án đã không công khai phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư cho người dân biết. Vậy nhưng, quá trình xác minh, tất cả đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và được công khai, minh bạch. Do vậy, việc tố cáo là sai và không có căn cứ.

Đối với một số tổ chức, cá nhân có liên quan, quá trình xác minh cũng cho thấy sự khách quan, minh bạch, đảm bảo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai phạm. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội và quận Nam Từ Liêm cần tuyên truyền sâu rộng về các cơ sở pháp luật, qua đó thông tin cụ thể để người dân biết, hiểu rõ, tránh để khiếu kiện kéo dài.

Minh Châu/Báo Xây dựng
Phiên bản di động