Hà Nội: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về phòng, chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn, giai đoạn 2021-2025.
UBDN tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn trường học, ANTT, chống tai nạn thương tích, đuối nước Ở nhà mùa dịch: Sểnh mắt là con gặp tai nạn Phòng ngừa trẻ em bị rơi ngã từ chung cư, nhà cao tầng Người bố lao như bay giải nguy đứa bé khỏi tai nạn

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành và thay đổi hành vi của cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Các học viên thực hành kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non
Các học viên thực hành kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non

Theo đó, kế hoạch nêu rõ 4 mục tiêu gồm: Nâng cao năng lực của các cấp, các ngành trên địa bàn Thủ đô trong chỉ đạo, tổ chức, triển khai, giám sát các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng; Duy trì và nhân rộng các mô hình cộng đồng an toàn - tiêu chuẩn Việt Nam phòng, chống tai nạn thương tích; Nâng cao năng lực sơ cấp cứu tai nạn thương tích tại cộng đồng, chăm sóc chấn thương trước viện và phục hồi chức năng; Nâng cao năng lực ghi nhận, giám sát và báo cáo dữ liệu tai nạn thương tích.

Đáng chú ý, thành phố phấn đấu đến năm 2025 có 20% dân số được tiếp cận các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích xây dựng “Ngôi nhà an toàn”; Duy trì 155 cộng đồng an toàn tiêu chuẩn Việt Nam, tăng 45 xã, phường đạt tiêu chuẩn cộng đồng an toàn; 100% đơn vị các cấp từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn lồng ghép các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống tai nạn giao thông trong hoạt động xây dựng cộng đồng an toàn.

UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn trước UBND thành phố; Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích từ nguồn kinh phí của địa phương và chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích từ nguồn kinh phí xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện thẩm định, đánh giá và chứng nhận xây mới và duy trì cộng đồng an toàn tiêu chuẩn Việt Nam cho xã, phường, thị trấn; Trường học an toàn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo quy định.

Diệu Linh
Phiên bản di động