Hà Nội nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, toàn thành phố hiện có 4.277 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng của thôn, tổ dân phố, đạt tỷ lệ 79,3%. Trong đó có 2.283 nhà văn hóa thôn (đạt 97%); 1.993 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt tổ dân phố (đạt 65,5%).
Công tác quy hoạch các thiết chế văn hoá, thể thao phải đi trước, định hình cho tương lai Đại biểu HĐND TP Hà Nội đề xuất có Đề án riêng xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở Hà Nội: Sắp diễn ra phiên giải trình về khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao
Nhà văn hóa thôn Giao Tác (xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội)
Nhà văn hóa thôn Giao Tác (xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trong 4.277 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, có 1.918 nhà văn hóa đáp ứng cơ bản về quy mô, diện tích xây dựng, trang thiết bị theo quy định. 2.154 nhà văn hóa chưa đáp ứng các tiêu chí cơ bản. 18 nhà văn hóa nằm trong khuôn viên di tích. 187 nhà văn hóa xuống cấp không bảo đảm điều kiện sinh hoạt. Hiện thành phố có 1.118 thôn, tổ dân phố chưa có nhà văn hóa.

Thời gian tới, ngành Văn hóa Thủ đô tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở.

Ngành sẽ rà soát, thống kê thực trạng nhà văn hóa, khu thể thao các thôn để đề xuất thành phố tiếp tục có cơ chế hỗ trợ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đối với các nhà văn hóa xuống cấp, nhỏ hẹp, không bảo đảm điều kiện hoạt động.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ đề xuất UBND thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý, tổ chức hoạt động và cơ chế để khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao nói chung và đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nói riêng.

Bùi Cử
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile