Hà Nội: Kịp thời biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy

Hà Nội ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.
Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Gắn kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Đồng lòng, quyết tâm triển khai kế hoạch năm 2022 một cách toàn diện

Mục đích của kế hoạch là tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 4/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy; Trọng tâm nội dung phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Hà Nội: Kịp thời biểu dương cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy
Ảnh minh họa

Đồng thời, kế hoạch hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, kinh doanh, bảo quản, tồn trữ, vận chuyển, sử dụng tiền chất; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc; thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, không để tội phạm lợi dụng các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất... vào mục đích sản xuất trái phép chất ma túy và các vi phạm pháp luật khác.

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong các quy định của pháp luật; Chủ động kiến nghị các cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

UBND thành phố nhấn mạnh, quá trình thực hiện lồng ghép với việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2022 của UBND thành phố và công tác chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương; Kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống ma túy nói chung và công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp về ma túy nói riêng.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa. Cụ thể, tổ chức tuyên truyền quy định của pháp luật trong lĩnh vực kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh, bảng tin an ninh trật tự của các xã, phường, thị trấn....

Trong đó, thông tin về những phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để vi phạm pháp luật, huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, các tổ chức chính trị, xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia công tác phòng, chống ma túy.

Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Gắn kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Gắn kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy
Đồng lòng, quyết tâm triển khai kế hoạch năm 2022 một cách toàn diện Đồng lòng, quyết tâm triển khai kế hoạch năm 2022 một cách toàn diện
Diệu Linh
Xem phiên bản mobile