Hà Nội kiểm tra công vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ

Hà Nội kiểm tra việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố.
“Tết quê hương” – Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân trước thềm năm mới Huyện Ứng Hòa (Hà Nội): Nâng cao kỹ năng ứng xử văn minh du lịch cho cộng đồng Huyện Gia Lâm (Hà Nội): Tập huấn ứng xử văn minh du lịch cho cộng đồng Cậu học trò dân tộc Nùng xứ Lạng ghi danh TOP 1 học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý
Hà Nội sẽ kiểm tra công vụ việc giải quyết thủ tục hành chính
Hà Nội sẽ kiểm tra công vụ việc giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh minh hoạ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND kiểm tra công vụ năm 2023.

Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ

Kế hoạch đặt mục tiêu thông qua hoạt động kiểm tra để góp phần ngăn ngừa hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá những ưu điểm, mặt tích cực; Đồng thời, phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ; Đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý.

Đồng thời, Kế hoạch đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố giao, bảo đảm các chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đúng quy định của pháp luật. TP tiếp tục nâng cao thêm một bước về trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố; Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân. Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Qua kiểm tra công vụ cũng kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những nội dung về thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ.

Đối tượng kiểm tra gồm các sở, cơ quan tương đương sở; đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; Cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Kiểm tra công vụ về nội dung việc thực hiện quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đối với cá nhân, tổ chức, trong đó, tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; Việc thực hiện quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư của cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Việc nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị của UBND thành phố về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội trong năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Kiểm tra việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ đạo, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị khi được lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố giao.

Phương pháp kiểm tra công vụ là kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức hoặc kiểm tra có thông báo trước về nội dung, đối tượng kiểm tra.

Thành lập Đoàn kiểm tra công vụ

Cũng liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023.

Theo quyết định, Đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023 có 14 thành viên, trong đó: Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà là Trưởng đoàn; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng là Phó Trưởng đoàn Thường trực; Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Kiều Xuân Huy là Phó Trưởng đoàn; Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội Phan Vũ là Phó Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra công vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan tương đương sở; Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan hành chính Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; Các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố. Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định này đến hết ngày 31/12/2023.

Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung chuyên đề kiểm tra công vụ, Đoàn kiểm tra công vụ có thể mời công chức, viên chức thuộc Bộ Nội vụ và một số sở, ban, ngành thành phố; Mời chuyên gia theo lĩnh vực (khi cần thiết) tham gia hoạt động của Đoàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra công vụ được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Thanh tra Sở Nội vụ Hà Nội để phục vụ hoạt động kiểm tra.

Lam Dương
tuoitrethudo.com.vn
Phiên bản di động