Hà Nội khuyến khích người dân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

TTTĐ - Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 329-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19 của thành phố tại cuộc họp ngày 7/6/2021.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương (bìa trái) tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ cá nhân, tổ chứ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ cá nhân, tổ chức
Chính phủ tạo mọi điều kiện cho TP HCM nhập khẩu vaccine phòng Covid-19 Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 và 4 trên địa bàn thành phố Hà Nội Hải Dương 6 ngày không có ca mắc mới Covid-19

Thường trực Thành ủy đồng ý chủ trương về việc tổ chức sự kiện tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí mua vắc xin phòng Covid-19 của thành phố theo đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Đồng thời, giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình bảo đảm trang trọng, hiệu quả, khoa học và an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để chủ động nguồn lực mua vắc xin phòng Covid-19. Các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; Cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực ủng hộ các nguồn lực, nguồn vắc xin phục vụ công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo công tác quản lý Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng đắn, chặt chẽ. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch vận động, huy động các doanh nghiệp, tổ chức tự nguyện tài trợ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố bảo đảm thống nhất các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Lưu ý trách nhiệm của các quận, huyện, thị xã trong việc tham gia Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố và việc thành lập, quản lý Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương.

Các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; Cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
Xem phiên bản mobile