Hà Nội: Huyện Thạch Thất hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định công nhận huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Khơi dậy khát vọng phát triển Thạch Thất là huyện giàu, mạnh, đẹp của Thủ đô Huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị xin ý kiến quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Thạch Thất tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Được biết, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thạch Thất luôn phát triển và tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 14,92%/năm, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch TP Hà Nội giao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị, dân chủ cơ sở được củng cố...

Hà Nội: Huyện Thạch Thất hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Năm 2010, cơ cấu kinh tế: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 66,6%; thương mại - dịch vụ - du lịch 18%; nông - lâm - thủy sản 15,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13,1 triệu đồng/người/năm; đến năm 2020 cơ cấu lần lượt là 70,2%, 23,2% và 6,6%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên đạt 70 triệu đồng/người/năm.

Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Thất, đến nay, huyện có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Thạch Hòa và thị trấn Liên Quan định hướng phát triển theo hướng đô thị.

Năm 2020 huyện Thạch Thất đã hoàn thành các tiêu chí được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp; sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tào, y tế - dân số kế hoạch hóa gia đình có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,27%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Văn Huy
Xem phiên bản mobile