Hà Nội: Hơn 82.000 người có công và thân nhân nhận trợ cấp ưu đãi trong 10 tháng năm 2022

TP Hà Nội đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp 10 tháng năm 2022 cho trên 82.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với số tiền 1.755 tỷ đồng.
Phạm Mạnh
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile