Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 của 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường từ ngày 6/4

Học sinh các khối lớp 1 đến 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội trở lại trường học tập trực tiếp bắt đầu từ ngày 6/4/2022 (thứ Tư).
Khởi động sân chơi cho học sinh, sinh viên giỏi nghề Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng giải học sinh giỏi quốc gia

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký ban hành Văn bản số 976/UBND-KGVX về việc cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp.

Hà Nội: Học sinh lớp 1-6 của 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường từ ngày 6/4

Cụ thể, UBND TP Hà Nội nhận được Tờ trình số 844/TTr-SGDĐT ngày 4/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh các khối lớp 1 đến 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc này, UBND TP thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo; Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế thường xuyên cập nhật, quán triệt đầy đủ, kịp thời thông tin, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc triển khai các hoạt động giáo dục, đào tạo và bảo đảm an toàn công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đào tạo tại địa phương để hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai tổ chức thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ tình hình thực tiễn dịch bệnh đề quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại trên địa bàn; Tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học bảo đảm y tế trưởng học được trang bị đầy đủ và sẵn sàng khi học sinh đến trường.

Theo Tờ trình số 844/TTr-SGDĐT ngày 4/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã lấy ý kiến cha mẹ học sinh; Kết quả đã có hơn 75% cha mẹ học sinh thống nhất để các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp tại trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất phương án cho học sinh các khối lớp 1 đến 6 thuộc 30 quận, huyện, thị xã trở lại học tập trực tiếp bắt đầu từ ngày 6/4/2022 (thứ Tư).

Trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh, các trường tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 6 theo kế hoạch dạy học của trường và tổ chức hoạt động bán trú, dạy học 2 buổi/ngày theo nội hai dung của Công văn số 773/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 29/3/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch COVID 19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 28/02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế; Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh là FO; Tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học.

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập trực tiếp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; Có các kịch bản xử lý tình huống nếu xảy ra FO, F1 tại các lớp học, trường học...

Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile