Hà Nội giải quyết việc làm cho 183 nghìn lao động sau 10 tháng năm 2022

Chỉ tính riêng tháng 10/2022, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 14,6 nghìn người.
Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030 Hà Nội: Hỗ trợ 15 tỷ đồng cho người lao động khó khăn đón Tết vui tươi, no ấm

Trong tháng 10/2022, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập.

Theo đó, số lao động được giải quyết việc làm trong tháng 10/2022 đạt hơn 14,6 nghìn người. Trong đó, TP Hà Nội ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội cho đối tượng nghèo, đối tượng chính sách xã hội vay với tổng số tiền 151 tỷ đồng, giúp tạo việc làm cho hơn 3 nghìn lao động.

Theo thống kê, có 1,6 nghìn người nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm; 9,9 nghìn người được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác.

Hà Nội giải quyết việc làm cho 183 nghìn lao động sau 10 tháng năm 2022
Hà Nội giải quyết việc làm cho hơn 14,6 nghìn người trong tháng 10/2022

Cũng trong tháng 10/2022, TP Hà Nội ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 7,6 nghìn người với số tiền hỗ trợ 201 tỷ đồng; Tư vấn giới thiệu việc làm cho 6,7 nghìn người.

Tính chung 10 tháng năm 2022, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 183 nghìn lao động, đạt 114% kế hoạch năm, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021.

Đồng thời, TP Hà Nội cũng đã tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho gần 58,8 nghìn người với kinh phí hỗ trợ là 1.557 tỷ đồng; Tư vấn giới thiệu việc làm cho 59,6 nghìn người; Hỗ trợ học nghề cho 1,4 nghìn người, với số tiền 6,1 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 10/2022, công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội tiếp tục được chính quyền các cấp của TP Hà Nội quan tâm thực hiện.

Cụ thể, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 2.423 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với kinh phí khoảng 6,4 tỷ đồng.

Đến nay, TP Hà Nội đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp 10 tháng năm 2022 cho trên 82 nghìn người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng với số tiền 1.755 tỷ đồng; Chi trả trợ cấp một lần là 80 tỷ đồng; chi điều dưỡng người có công là 43 tỷ đồng.

Hậu Lộc
tuoitrethudo.com.vn
Xem phiên bản mobile