Hà Nội gặp mặt hơn 100 đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp Xuân Quý Mão

Thời gian qua, nhiều tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có sáng kiến, chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với đặc điểm sinh hoạt của tôn giáo; Đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động thiện nguyện về y tế, giáo dục dạy nghề, bảo trợ xã hội, ủng hộ đồng bào lũ lụt, giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo.
MTTQ TP Hà Nội gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu Hà Nội có nguồn lực trí thức khoa học, văn hóa mà không địa phương nào có được Chủ tịch nước gặp mặt, biểu dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế

Ngày 11/1, UBND thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt hơn 100 đại biểu là chức sắc, chức việc các tôn giáo và người chuyên thực hành tín ngưỡng trên địa bàn thành phố nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn dự hội nghị.

Hà Nội gặp mặt hơn 100 đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp Xuân Quý Mão
Trưởng ban Tôn giáo thành phố Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Phạm Tiến Dũng cho biết, năm 2022, các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Chức sắc tôn giáo, người thực hành tín ngưỡng vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bài trừ mê tín dị đoan.

Nhiều tổ chức tôn giáo có sáng kiến, chương trình, kế hoạch cụ thể gắn với đặc điểm sinh hoạt của tôn giáo; Đồng thời, thực hiện tốt các hoạt động thiện nguyện về y tế, giáo dục dạy nghề, bảo trợ xã hội, ủng hộ đồng bào lũ lụt, giúp giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đóng góp thiết thực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo.

Trên địa bàn thành phố, nhiều khu dân cư có đông đồng bào theo tôn giáo đã trở thành điểm sáng về phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy… góp phần đảm bảo an ninh trật tự, củng cố quốc phòng toàn dân.

Hà Nội gặp mặt hơn 100 đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp Xuân Quý Mão
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương những thành tích, sự đóng góp của các chức sắc, chức việc các tôn giáo, người chuyên thực hành tín ngưỡng trên địa bàn thành phố trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo trong thời gian qua.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Sơn thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022 và nhấn mạnh 2023 là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch 5 năm. Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng; Đồng thời, triển khai một loạt dự án trọng điểm, trong đó có Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô với khối lượng công việc lớn, giải phóng mặt bằng nhiều. Vì thế, thành phố mong rằng các chức sắc, chức việc các tôn giáo và người chuyên thực hành tín ngưỡng tiếp tục chung tay cùng thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố luôn chú trọng bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, thành phố sẽ tổ chức các lễ hội văn hóa dịp đầu năm mới nên các chức sắc, chức việc các tôn giáo và người chuyên thực hành tín ngưỡng cùng chung tay để những lễ hội trên được tổ chức an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật.

Dịp này, đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị Ban Tôn giáo thành phố phối hợp với các ngành và chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, người chuyên thực hành tín ngưỡng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đồng thời, quan tâm lắng nghe, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố sinh hoạt tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và các quy định của pháp luật.

Diệu Linh
Phiên bản di động