Hà Nội: Dự kiến trước ngày 15/11 tới sẽ cắm xong mốc giới đỏ Vành đai 4

Hiện tại đã có 2.000/3.000 mốc giới thuộc dự án Vành đai 4 (đoạn đi qua Hà Nội) được cắm.
Dự kiến chi phí GPMB đường Vành đai 4 qua huyện Mê Linh là 3.056,5 tỷ đồng Hà Nội bổ sung nhiều chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 Lấy kết quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 làm chỉ tiêu đánh giá cán bộ

Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự kiến trước ngày 15/11 tới đây, việc cắm mốc chỉ giới đỏ đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ hoàn thành.

Hà Nội: Dự kiến trước ngày 15/11 tới sẽ cắm xong mốc giới đỏ Vành đai 4
Hiện đã cắm được khoảng 2.000/3.000 mốc giới, bàn giao cho các địa phương (đạt khoảng 60%).

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bàn giao mặt bằng tối thiểu 70% trong tháng 6/2023 và hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2023, khởi công dự án trong tháng 6 năm sau.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là dự án quan trọng của quốc gia. Dự án có tổng chiều dài 112,8km (gồm 103,1km đường Vành đai 4 và 9,7km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long). Điểm đầu của Vành đai 4 nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Dự án qua địa phận các địa phương bao gồm: TP Hà Nội (dài 58,2km), Hưng Yên (dài 19,3km), Bắc Ninh (dài 25,6km) và tuyến nối (dài 9,7km).

Theo thiết kế, mặt cắt ngang hoàn thiện rộng 90 - 135m, trong đó, đoạn không có đường sắt song hành rộng 90m, đoạn thông thường có đường sắt song hành rộng 120m, đoạn đi ngoài đê sông Đáy rộng 135m. Tổng mức đầu tư dự án là 85.813 tỷ đồng.

Mục tiêu đường Vành đai 4 là phục vụ kết nối giao thông giữa Hà Nội với các tỉnh thuộc Vùng Thủ đô. Việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận số 11-KL/TW ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ ba về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và thực hiện thành công Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

PV
Phiên bản di động