Hà Nội: Dự kiến 50% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư

Sáng 3/7, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay”. 
Nhiều ý kiến của tuổi trẻ Thủ đô đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII Hà Nội tiếp nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ từ các bộ, ban, ngành Trung ương Nhân sự cấp ủy cơ sở thuộc Đảng bộ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025: Chuyển biến tích cực về chất lượng
Hà Nội: Dự kiến 50% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở bầu trực tiếp bí thư

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo (thứ ba từ trái sang) phát biểu tại buổi giao lưu trực tuyến.

Đề dẫn buổi giao lưu, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho biết, nhìn từ các đại hội điểm cấp trên cơ sở ở một số địa phương cho thấy, hầu hết đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thực hiện đầy đủ các nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, công tâm, khách quan; thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc tập trung dân chủ nên tạo sự nhất trí cao. Đặc biệt, hầu hết đại hội đều thực hiện thành công chủ trương thí điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Báo cáo chính trị của các đảng bộ, đặc biệt là chương trình hành động đã nêu bật những định hướng lớn, xác định rõ nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và có những giải pháp cụ thể.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số đảng bộ tỉnh, thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được, để tổ chức tốt hơn đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, còn nhiều việc cần rút kinh nghiệm.

Tham gia giao lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, đến nay, toàn Đảng bộ thành phố đã hoàn thành 100% đại hội tại 17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 99,69% đại hội tại 2.310 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn và chỉ đạo tổ chức 3 đại hội điểm cấp trên cơ sở, gồm các đảng bộ: Quận Ba Đình, huyện Gia Lâm và Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Qua việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có đại hội điểm cấp trên cơ sở, Thành ủy Hà Nội đánh giá một số kết quả nổi bật. Trong đó, công tác chuẩn bị đại hội được triển khai sớm theo tinh thần rõ việc, rõ trách nhiệm. Nhờ vậy, dù Hà Nội chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch Covid-19, tiến độ đại hội cấp cơ sở có phần chững lại, nhưng khi Trung ương có chủ trương mới thì thành phố đã tập trung đẩy nhanh tiến độ đại hội.

Do có sự chỉ đạo sát sao từ Thành ủy với nhiều đổi mới, nhất là việc xây dựng văn kiện trên cơ sở các đề tài nghiên cứu khoa học, nên chất lượng văn kiện được nâng lên, sát thực tiễn hơn. Việc xây dựng chương trình hành động, là điểm mới, cũng được hướng dẫn, triển khai bài bản theo hướng cụ thể hóa công việc theo từng năm, từng lĩnh vực nên ngay sau đại hội, các cấp ủy có thể bắt tay vào thực hiện nghị quyết ngay. Về bầu cử nhân sự đại hội, đến nay cũng cơ bản thành công.

Thông tin về việc bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, đây là chủ trương rất đúng đắn. Thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TƯ, Ban Thường vụ Thành ủy khuyến khích các đơn vị đánh giá tình hình, chủ động đăng ký thực hiện. 4/6 đảng bộ cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội, đồng thời cũng tiến hành bầu trực tiếp bí thư cấp ủy thành công. Dự kiến, trong 50 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, sẽ có khoảng 50% đảng bộ tiến hành bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội.

Nguồn: hanoimoi
Xem phiên bản mobile